Pautes d’accessibilitat

Aquest espai web ha estat dissenyat i programat seguint les directrius de la iniciativa WAI (Web Accessibility Initiative, www.w3.org/wai), que marca uns estàndars internacionals en la creació de continguts web accessibles a tot el món.

  • Utilització de codi HTML seguint una estructura semàntica i una jerarquia correcta.
  • Navegació adaptada per fer servir el teclat o lectors de pantalla.
  • Descripcions alternatives de les imatges i textos descriptius per a botons i enllaços.
  • Contrast suficient entre colors de fons i de text.

Per qualsevol dubte o suggeriment en aquest aspecte pots contactar amb nosaltres des de la pàgina de Contacte.