CASA NATAL SALVADOR DALÍ
On tot va començar

  • Producció: Ajuntament de Figueres – Casa Natal Salvador Dalí
  • Direcció: Eduard Bech Vila
  • Coordinació: Roser Asparó Pedragós
  • Suport a la coordinació: Pere Cañada Vila
  • Creació i execució del web: La Tempesta
  • Assessoria de continguts: Josep Playà Maset, Jaume Santaló, Joan Falgueras, Laura Cornejo, Joan Cuscó i Nàrtex Barcelona
  • Identitat corporativa: Alex Gifreu

Drets d’imatge de Salvador Dalí reservats. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2023
© Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí, VEGAP, Girona, 2023