La present política de protecció de dades regula el tractament de dades que realitza l’Ajuntament de Figueres de les dades que pugui recollir en els seu servei de venta d’entrades i productes.

Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides en els servei de venta d’entrades i productes de l’Ajuntament de Figueres:

AJUNTAMENT DE FIGUERES

Plaça de l’Ajuntament, 12

17600 Figueres

Finalitat dels tractaments de dades

Les dades que subministra a l’Ajuntament de Figueres per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de lliurar-li el servei que ens sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si vostè ha autoritzat aquest tractament.

A continuació detallem la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

Tractament

Per a què farem servir les seves dades

Quant de temps conservarem les seves dades

Lliurament de serveis

Tractarem la informació per a la gestió del tràmit que hagi sol·licitat. Les seves dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.

Les seves dades seran conservades per a obligació legal com a part del registre de tràmits de l’Ajuntament.

Subscripcions

Li remetrem informació dels nostres productes, serveis i activitats. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què sol·liciti no rebre les nostres comunicacions, en el moment se suprimiran.
Podrà sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Activitats

Tractarem les seves dades per a la gestió de les activitats, cursos i tallers organitzats per l’Ajuntament. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es destruiran un cop realitzada l’activitat.

Bústia de contacte, queixes o suggeriments

Tractarem les seves dades per contestar la seva sol·licitud, qüestions o dubtes. Les seves dades no seran cedides a tercers.

Les seves dades personals es conservaran fins al moment en què s’hagi contestat a la seva sol·licitud i dut a terme les accions que siguin adequades. Després d’això es suprimiran excepte que impliqui responsabilitats de l’Ajuntament de Figueres.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se li va informar i va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les seves dades i no es cediran les dades a tercers excepte que vostè ho hagi autoritzat expressament.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari ens subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Tractament de les seves dades per tercers

Les dades poden ser tractades per tercers (proveïdors de serveis, concessionàries, etc.) per a portar a terme els serveis i competències de l’Ajuntament. Aquesta gestió de les seves dades es realitza únicament i exclusivament per a garantir la realització dels serveis.

L’Ajuntament ha establert les mesures necessàries per garantir la seguretat del tractament de les seves dades i que no siguin utilitzades per a cap altra finalitat.

Els seus drets en facilitar les seves dades

En qualsevol moment pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les seves dades:

  • Accedir a les seves dades: sol·licitar quines dades tenim seves i quin ús en fem i fins i tot que se les lliurem per portar-les a una altra companyia.
  • Rectificar les seves dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les seves dades: sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar que les seves dades siguin conservades per necessitats legals.
  • Oposar-se a un tractament: que no fem un ús concret de les seves dades.
  • Portabilitat de les dades: que li lliurem les dades en un format compatible per que ho lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per a això pot dirigir un escrit indicant quin dret vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adjuntant una còpia del seu DNI presencialment o per correu ordinari adreçada a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Figueres, Exercici de Drets, Plaça de l’Ajuntament, 12, 17600 Figueres

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Figueres es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic dpd@figueres.org o per correu postal a l’atenció del Delegat de Protecció de dades a Ajuntament de Figueres Plaça de l’Ajuntament, 12, 17600 Figueres

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana, si vostè considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Registre d’Activitats de Tractament de Dades Personals (RAT)

 Els organismes tenen l’obligació de portar un registre d’activitat del Tractament de dades com a mesura organitzativa per facilitar la gestió de la informació personal i reduir el risc dels tractaments. Consulta AQUÍ el registre actualitzat de l’Ajuntament de Figueres.