Introducció

Per a l’obertura de la Casa Natal Salvador Dalí s’ha volgut mostrar la família Dalí vista per l’artista.

Obres

Durant aquests mesos ens acompanyaran el pare, la mare, la germana i l’artista mateix amb obres del Museu Nacional d’Art de Catalunya i de col·leccions particulars.

Atenció! L’obra “El retrat del meu pare” (1925) del Museu d’Art Nacional de Catalunya (Barcelona) es va poder veure fins al 7 de gener de 2024. Les altres peces de l’artista es poden visitar fins l’11 de febrer.